breadcrumb.homebreadcrumb.aboutusVề Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam

QUỸ KHỞI NGHIỆP XANH VIỆT NAM LÀ QUỸ XÃ HỘI TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ

Nền tảng gây quỹ cộng đồng greenitup.org.vn thuộc sở hữu và quản lý của Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam. Đây là một quỹ xã hội, được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-BNV ngày 22/4/2019 của Bộ Nội Vụ.
1. Tên quỹ
Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, website:
R4 - 08 Đường số 2, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
3. Tôn chỉ, mục đích
Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội được tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ chung tay góp sức vì các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam;

Mục đích của Quỹ là để hỗ trợ, giúp người dân thực hiện các dự án khởi nghiệp, các dự án bảo vệ môi trường, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn theo quy định của pháp luật.
4. Phạm vi hoạt động
Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, có các chi nhánh, văn phòng đại diện.
5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ
Hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các dự án tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho các đối tượng đang trong độ tuổi lao động tại nông thôn, đặc biệt tập trung vào hai nhóm đối tượng là công nhân hết độ tuổi lao động tại các khu công nghiệp và thanh niên nông thôn hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, hỗ trợ họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. Các hoạt động hỗ trợ tập trung chính vào các nội dung: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và quản trị; công nghệ; tài chính; xúc tiến, phát triển thị trường.
6. Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản
Số tài khoản:14833090001
Nơi mở:SCB- PGD Mỹ Toàn.
Địa chỉ:1463 Khu phố Mỹ Toàn 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Người đại diện theo pháp luật
Bà Dương Thị Bích Diệp: Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ
Sinh ngày 27/02/1982
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012992220, cấp ngày 12/10/2009, tại Công an thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1004 Tầng 10 Tòa nhà 27 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.