Trang chủĐiều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019

Các Điều khoản Sử dụng này quy đinh việc sử dụng nền tảng gây quỹ cộng đồng www.greenitup.org.vn (NTGQCĐ greenitup) thuộc sở hữu, quản lý và vận hành bởi Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam (Quỹ KNXVN), cùng với các điều khoản bổ sung được áp dụng cho bất kỳ tính năng, nội dung và chức năng cụ thể nào của NTGQCĐ greenitup. Các điều khoản bổ sung được tổng hợp và đề cập đến trong các Điều khoản Sử dụng. Khi sử dụng NTGQCĐ greenitup, Người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật, tất cả các luật được áp dụng và tất cả các điều kiện hoặc chính sách được đề cập ở đây (gọi chung là "Điều khoản"). Quỹ KNXVN có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng NTGQCĐ greenitup bất kỳ lúc nào thông qua việc đăng tải Điều khoản đã được chỉnh sửa. Việc truy cập hoặc tiếp tục sử dụng NTGQCĐ greenitup sau ngày hiệu lực của Điều khoản đã được chỉnh sửa đồng nghĩa việc chấp nhận các Điều khoản đã được chỉnh sửa này.

Định nghĩa

Trong các Điều khoản này, chúng tôi đề cập đến những cá nhân hay tổ chức đóng góp cho quỹ là “Người đóng góp”. Chúng tôi đề cập đến những cá nhân hay tổ chức gây quỹ là “Chủ dự án”; những thông tin mà Chủ dự án cung cấp cho chúng tôi trong các vòng tuyển chọn là “Hồ sơ dự án” (Hồ sơ dự án được Quỹ KNXVN sử dụng để phân tích và xác định chất lượng của dự án, Hồ sơ dự án không hiển thị trên NTGQCĐ greenitup cho Người đóng góp nhìn thấy); những chiến dịch gây quỹ xuất hiện chính thức trên NTGQCĐ greenitup là “Dự án” (Dự án có hiển thị trên NTGQCĐ greenitup cho Người đóng góp nhìn thấy). Chủ dự án, Người đóng góp và khách truy cập vào NTGQCĐ greenitup được gọi chung là “Người dùng”.

NTGQCĐ greenitup là một công cụ

Người dùng dưới 18 tuổi không được phép sử dụng NTGQCĐ greenitup khi chưa có sự chấp thuận. Người dùng từ 13 đến 17 tuổi có thể sử dụng NTGQCĐ greenitup với sự đồng ý và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ít nhất 18 tuổi, với điều kiện cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và đồng ý chịu trách nhiệm về việc sử dụng NTGQCĐ greenitup. Quỹ KNXVN có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp quyền sử dụng NTGQCĐ greenitup cho các cá nhân, tổ chức không đáp ứng các tiêu chí đánh giá nội bộ của Quỹ KNXVN.

Trách nhiệm ràng buộc giữa Chủ dự án và Người đóng góp

Chủ dự án là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện tất cả các cam kết, hứa hẹn đối với Người đóng góp, bao gồm:
Thông báo công khai kế hoạch sử dụng tiền và đảm bảo tiêu tiền đúng mục đích, kế hoạch đã đề ra
Thông báo công khai về chính sách hoàn tiền cho Người ủng hộ khi không thể thực hiện được cam kết
Trả lời các câu hỏi của Người ủng hộ, cập nhật tình trạng của Dự án của mình

Chủ dự án được khuyến khích nhưng không bắt buộc cám ơn Người đóng góp dưới hình thức quà tặng hay dịch vụ (gọi chung là "Quà tặng"). NTGQCĐ greenitup không cam kết về việc Người đóng góp sẽ nhận được Quà tặng cũng như không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng của Quà tặng.

Trong trường hợp không đạt được cam kết, nếu khoản tiền ủng hộ đã được chuyển cho Chủ dự án, trách nhiệm hoàn trả cho Người đóng góp thuộc về Chủ dự án.

Người đóng góp

Người đóng góp chịu trách nhiệm đặt câu hỏi và tìm hiểu về dự án trước khi đóng góp. Tất cả các khoản đóng góp đều là tự nguyện bởi ý chí và khả năng chấp nhận rủi ro của người đóng góp. Quỹ KNXVN không có trách nhiệm đảm bảo Dự án sẽ thành công hay số tiền sẽ được tiêu đúng mục đích. Quỹ KNXVN không có trách nhiệm phải hoàn tiền cho Người đóng góp trừ trường hợp Người đóng góp chứng minh được rằng thông tin thẻ bị lộ và bị bên thứ 3 sử dụng thẻ của Người đóng góp để đóng góp cho Dự án được đăng tải trên NTGQCĐ greenitup.

Người đóng góp có quyền rút lại khoản đóng góp trong trường hợp số tiền chưa được chuyển tới cho Chủ dự án. Trong trường hợp khác, việc hoàn trả thuộc về trách nhiệm của Chủ dự án, tùy theo cam kết mà Chủ dự án đã đưa ra.

Tranh chấp giữa Chủ dự án và Người đóng góp, Người dùng và Bên thứ ba

NTGQCĐ greenitup không có nghĩa vụ phải tham gia vào các tranh chấp giữa Chủ dự án và Người đóng góp, hoặc tranh chấp giữa Người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên nói trên, Quỹ KNXVN sẽ cung cấp thông tin của các bên và những dữ liệu liên quan để các bên thương lượng, hoặc làm bằng chứng trước cơ quan pháp luật.

Điều kiện được đăng tải Dự án

Khi đăng ký tham gia NTGQCĐ greenitup, Chủ dự án đồng ý tham gia và tuân theo luật lệ của ba vòng tuyển chọn do Quỹ KNXVN phối hợp với các đối tác đề ra, bao gồm: (1) online submission (lọc hồ sơ, tìm hiểu sơ bộ về dự án), (2) Due diligence (gặp gỡ đội ngũ và thẩm định dự án), (3) Incubation (tập huấn với chuyên gia, nâng cao năng lực của đội ngũ vận hành). Chủ dự án được tự do tạo Hồ sơ dự án nhưng chỉ được phép đăng tải Dự án lên NTGQCĐ greenitup sau khi được Quỹ KNXVN xác nhận đã vượt qua ba vòng nói trên.

Nội dung mô tả về Dự án được kiểm duyệt bởi Quỹ KNXVN trước khi hiển thị cho Người đóng góp nhìn thấy. Trong trường hợp Chủ dự án đã vượt qua ba vòng nói trên nhưng chất lượng nội dung mô tả về Dự án không đạt yêu cầu, Quỹ KNXVN có quyền từ chối đăng tải Dự án và có trách nhiệm thông báo cho Chủ dự án tiến hành cập nhật, sửa chữa nội dung. Điều này không ảnh hưởng tới quyền được đăng tải Dự án, có nghĩa là khi nội dung đã đạt yêu cầu, Quỹ KNXVN có trách nhiệm duyệt để Dự án hiển thị trên NTGQCĐ greenitup cho Người đóng góp nhìn thấy.
Trong trường hợp Quỹ KNXVN phát hiện Chủ dự án sử dụng các thủ thuật công nghệ thông tin để tấn công hệ thống và tự ý đăng tải Dự án lên NTGQCĐ greenitup, Quỹ KNXVN có quyền xoá toàn bộ nội dung Dự án mà không cần thông báo trước.

Dự án bị cấm

Chủ dự án không được phép tổ chức đăng tải Dự án để gây quỹ cho các hoạt động trái với pháp luật Việt Nam, gây tổn hại cho người hoặc tài sản, hoặc lừa đảo người khác. Nếu một Hồ sơ dự án thể hiện tính không khả thi hoặc có dấu hiệu lừa đảo thì Quỹ KNXVN có quyền loại Hồ sơ dự án đó và không cho phép Chủ dự án được quyền đăng tải Dự án lên NTGQCĐ greenitup.
Chủ dự án cũng cần đảm bảo rằng các sản phẩm/dịch vụ/hoạt động mà họ đã cam kết trong dự án là hợp pháp và tuân thủ các điều luật liên quan (ví dụ đóng thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT …).

Quà tặng không được sử dụng

Chủ dự án không được phép đưa ra hoặc cung cấp bất kỳ Quà tặng nào dưới hình thức sau:
chất, thuốc ma tuý;
vũ khí, đạn dược và các dụng cụ khác có liên quan;
xổ số hoặc cờ bạc;
xương hoặc sọ người;
vận tải hàng không; hoặc
vật dụng gây ganh ghét, kỳ thị, thương tích cá nhân, chết chóc, hư hỏng, hoặc phá hoại tài sản; hoặc vật dụng (a) bị pháp luật cấm sở hữu hoặc phát tán, (b) vi phạm luật nếu được phát tán, hoặc (c) vi phạm quyền của người khác nếu được phát tán.

Hình ảnh không được sử dụng

Chủ dự án không được sử dụng các hình ảnh sau trong nội dung mô tả Dự án của mình
Hình ảnh vi phạm bản quyền
Hình ảnh có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, vi phạm đời tư, quyền trẻ em
Logo của NTGQCĐ greenitup, logo của Green Edu và logo của Quỹ KNXVN
Logo của các thương hiệu mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Thuế

Chủ dự án tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế. Các nghĩa vụ này có thể phụ thuộc vào loại hoạt động (nhân đạo hay thương mại), quà tặng đưa ra (quà tặng có thể chịu thuế hoặc không) hoặc loại pháp nhân sở hữu dự án (cá nhân hay tổ chức).

Chủ dự án có nghĩa vụ cung cấp thông tin về Mã số thuế cá nhân, hoặc Mã số thuế của tổ chức và tất cả các bên hưởng lợi (người nhận tiền), để Quỹ KNXVN báo cáo đối với nhà chức trách.

Quỹ KNXVN sẽ cung cấp hóa đơn chứng từ cho các bên liên quan trong trường hợp các bên cần khai báo thuế.

Gây quỹ dài hạn

Chủ dự án tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế. Các nghĩa vụ này có thể phụ thuộc vào loại hoạt động (nhân đạo hay thương mại), quà tặng đưa ra (quà tặng có thể chịu thuế hoặc không) hoặc loại pháp nhân sở hữu dự án (cá nhân hay tổ chức).

Chủ dự án có nghĩa vụ cung cấp thông tin về Mã số thuế cá nhân, hoặc Mã số thuế của tổ chức và tất cả các bên hưởng lợi (người nhận tiền), để Quỹ KNXVN báo cáo đối với nhà chức trách.

Quỹ KNXVN sẽ cung cấp hóa đơn chứng từ cho các bên liên quan trong trường hợp các bên cần khai báo thuế.

Tài khoản Người dùng

Tất cả các thông tin gắn với tài khoản Người dùng trên NTGQCĐ greenitup phải chính xác và trung thực. Người sử dụng đồng ý thông báo cho NTGQCĐ greenitup ngay lập tức nếu tài khoản Người dùng đã được sử dụng mà không có sự cho phép hoặc đã có bất kỳ vi phạm bảo mật khác về tài khoản Người dùng. Người dùng chấp nhận cho phép Quỹ KNXVN đưa ra các yêu cầu để xác minh danh tính và thông tin của người sử dụng.

Dịch vụ thanh toán

Bằng việc đóng góp trực tiếp trên NTGQCĐ greenitup, Người đóng góp đồng ý sử dụng dịch vụ cổng thanh toán Alepay (cung cấp bởi Công ty cổ phần Ngân lượng) và quy định Thoả thuận người dùng của Alepay được công bố công khai tại website www.alepay.vn.

Phí Dịch vụ

Thiết lập tài khoản trên NTGQCĐ greenitup là không tốn phí. Chủ dự án gây quỹ trên NTGQCĐ greenitup và Người đóng góp thực hiện hành động đóng góp thông qua NTGQCĐ greenitup là không tốn phí. Quỹ KNXVN thu phí xử lý giao dịch trên mỗi lượt đóng góp thành công theo quy định của ngân hàng và cổng thanh toán như sau:
Thẻ nội địa: 1.760đ + 1,1% / 1 lần giao dịch thành công
Thẻ quốc tế: 3.300đ + 2.8% / 1 lần giao dịch thành công
Phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng (nếu có) đối với giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Quỹ KNXVN (hoặc đơn vị được Quỹ KNXVN uỷ quyền) tới tài khoản ngân hàng của Chủ dự án

Ngoài ra, Người đóng góp có thể lựa chọn ủng hộ để giúp duy trì hoạt động của NTGQCĐ greenitup (không bắt buộc).

Nội dung Người dùng

Khi sử dụng NTGQCĐ greenitup, Người dùng có thể đăng ảnh, video, văn bản, đồ họa, logo, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu nghe nhìn khác (gọi chung là "Nội dung Người dùng"). Người dùng cho phép NTGQCĐ greenitup sử dụng, trưng bày, lưu trữ, tái phát hành, sửa đổi, và phân phối Nội dung Người dùng cho mục đích liên quan đến các hoạt động marketing và quảng bá khác.

Người dùng vẫn nắm giữ tất cả quyền sở hữu liên quan đến Nội dung Người dùng. Mỗi Người dùng đại diện và bảo đảm rằng Nội dung Người dùng của mình và việc sử dụng Nội dung Người dùng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, quyền riêng tư, bảo mật, quyền công khai, các Điều khoản này hoặc luật áp dụng.

Thủ tục thông báo

Người dùng đồng ý rằng NTGQCĐ greenitup có thể cung cấp thông báo cho Người dùng qua email, bằng văn bản, hoặc thông qua việc đăng tải rõ ràng thông báo đó trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể chọn không tham gia vào một số các phương tiện thông báo nhất định.

Tiếng Việt

Người dùng đồng ý rằng NTGQCĐ greenitup có thể cung cấp thông báo cho Người dùng qua email, bằng văn bản, hoặc thông qua việc đăng tải rõ ràng thông báo đó trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể chọn không tham gia vào một số các phương tiện thông báo nhất định.

Hợp tác với chính quyền

Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với cơ quan điều tra trong trường hợp có các nghi vấn lừa đảo hay các vi phạm về Điều khoản sử dụng khác.

Thoả thuận tổng thể/ Hiệu lực từng phần

Các Điều khoản này là thoả thuận tổng thể giữa mỗi Người dùng và Quỹ KNXVN về các vấn đề liên quan. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại thuộc Thỏa thuận này mà các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực về pháp lý. Việc Quỹ KNXVN không xác nhận bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó.

Thay đổi các Điều khoản

NTGQCĐ greenitup có thể thay đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại các Điều khoản thường xuyên. Nếu có sự thay đổi quan trọng, NTGQCĐ greenitup có thể thông báo cho Người dùng bằng email hoặc bằng những công cụ thích hợp khác. “Sự thay đổi quan trọng” sẽ được xác định theo ý riêng của NTGQCĐ greenitup, với phân tích hợp lý.