Gây Quỹ cộng đồng vì khởi nghiệp Xanh

Greenitup là dự án của Doanh nghiệp xã hội GreenConnect, đóng vai trò là kênh gây quỹ cộng đồng, hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp, hướng đến cuộc sống thịnh vượng, phụng sự, bảo vệ sự sống...Tìm hiểu thêm

Bạn muốn góp phần xanh hoá lĩnh vực nào?

Dự án gợi ý cho bạn - Xanh lên Việt Nam tôi!

Cơ chế hoạt động

Greenitup là một nền tảng gây quỹ cộng đồng có tính chọn lọc cao đối với các dự án.

Ba vòng tuyển chọn

Hồ sơ
lọc hồ sơ, tìm hiểu sơ bộ về dự án
Thẩm định
gặp gỡ đội ngũ và thẩm định dự án
Tập huấn
tập huấn với chuyên gia, nâng cao năng lực của đội ngũ vận hành

Quy trình gây quỹ của một dự án

01
Trải qua ba vòng tuyển chọn
02
Gây quỹ cộng đồng trên nền tảng Greenitup
03
Tham gia hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp của Quỹ khởi nghiệp xanh

Tạo trang gây quỹ - Trực tiếp đóng góp vào thành công của dự án mà bạn quan tâm

Với chức năng “Tạo trang gây quỹ”, bạn có thể kể câu chuyện cá nhân, thể hiện quan điểm, chia sẻ với mạng lưới bạn bè của mình và giúp các dự án yêu thích gây quỹ hiệu quả hơn.

Bằng việc tạo một trang gây quỹ, bạn chính thức trở thành đại sứ cho các dự án mà bạn quan tâm, sử dụng tiếng nói và mức độ ảnh hướng của mình để hỗ trợ gây quỹ, trực tiếp đóng góp vào hành trình hiện thức hoá tầm nhìn xanh của các dự án đó.

Mời bạn đăng ký tài khoản và khám phá chức năng “Tạo trang gây quỹ” tại Trang quản lý tài khoản cá nhân.

Đăng ký dự án lên nền tảng Greenitup

Nếu bạn là một người trẻ cam kết mạnh mẽ với lối sống xanh và tâm huyết với sứ mệnh lan toả lối sống xanh tới cộng đồng, hãy tham gia cùng chúng tôi.