Tuyển dụng

Cám ơn bạn đã quan tâm và mong muốn đóng góp cho nền tảng gây quỹ cộng đồng greenitup. Hiện nay, các vị trí tuyển dụng cho Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam và NTGQCĐ greenitup được đăng tải chính thức tại Green Job - trang tin tuyển dụng việc làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển xanh của Việt Nam.
Ghé thăm Green Job
Nếu bạn không tìm thấy vị trí tuyển dụng phù hợp nhưng bạn tin rằng mình là mảnh ghép phù hợp với Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam và NTGQCĐ greenitup, hãy gửi CV và Cover letter cho chúng tôi về email contact@greenitup.org.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng khởi tạo những vị trí mới cho người tài có mong muốn đóng góp vì một Việt Nam xanh!