ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Về nền tảng gây quỹ cộng đồng Greenitup
Về việc đăng ký dự án và gây quỹ trên nền tảng Greenitup
Về việc đóng góp cho các dự án
1. Greenitup là gì?
Greenitup là một nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến, thuộc sở hữu và quản lý của Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam. Sứ mệnh của Greenitup là đưa người trẻ về với nông nghiệp và lối sống bền vững.
2. Chỉ những dự án trong lĩnh vực nông nghiệp mới đủ điều kiện xuất hiện trên nền tảng gây quỹ cộng đồng greenitup đúng không?
Không chính xác. Chúng tôi tìm kiếm, hỗ trợ các dự án tạo tác động xã hội tích cực và có đóng góp hướng tới tương lai xanh, bền vững. Ví dụ về một số lĩnh vực cụ thể: nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, du lịch bền vững, công nghệ xanh,…
3. Nền tảng gây quỹ cộng đồng greenitup hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có mô hình kinh doanh hay các dự án xã hội, dự án phi lợi nhuận?
Câu trả lời là cả hai. Chúng tôi không muốn giới hạn sức sáng tạo của bạn trong một vài mô hình tổ chức cụ thể. Một lời khuyên là dù bạn lựa chọn mô hình nào, hãy luôn nghĩ về tính bền vững cũng như khả năng nhân rộng của nó.

Bạn không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?

Hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ