campaign.title

Dự án Hành trình của rác - Biến chất thải hữu cơ thành dinh dưỡng nuôi cây
Với sự trợ giúp của Máy sản xuất nhanh phân hữu cơ vi sinh từ rác và chất thải hữu cơ, Model RC-100.01 - được sáng chế bởi tác giả Vũ Đình Thịnh - dự án mong muốn tìm ra lời giải cho bài toán xử lý rác thải, mang tới một cuộc sống mới mẻ, hữu ích hơn cho những thứ vốn được con người coi là rác thải, phế phẩm, đồ bỏ đi,...
0%
500,000,000 đ
in 3 months

campaign.registerGreen

campaign.content